Επισκευή πρεσοσίδερου με Boiler
ατμοσιδερο
  • Έλεγχος καλωδίων και ρεύμα του σίδερου.
  • Έλεγχος επειδή δεν ζεσταίνει το νερό.
  • Έλεγχος επειδή δεν βγάζει ατμό.
  • Καθαρισμός του δοχείου ατμού.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ - ΣΙΔΕΡΩΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ