Πυρανίχνευση
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η σωστή επιλογή των πυρανιχνευτών, αναλόγως των συνθηκών και του χώρου εγγυάται την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης.
Οι διάφοροι πυρανιχνευτές που διατίθενται καλύπτουν όλες τις πιθανές ενδείξεις πυρκαγιάς, ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια βασικά είδη χρησιμοποιούμενων πυρανιχνευτών:
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ - ΣΙΔΕΡΩΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ