Πυρανίχνευση
  • 1 - Ενσωματωμένο σύστημα πυρανίχνευσης στον πίνακα συναγερμού,
  • 2 - Από 1 έως και 10 πυρανιχνευτές είναι συνδεδεμένοι άμεσα σε κεντρικό πίνακα συναγερμού.
  • 3 - Ειδικός ανεξάρτητος πίνακας πυρανίχνευσης (2/4/8 Ζωνών), όπου σε κάθε ζώνη συνδέουμε έως 20 πυρανιχνευτές, ειδικά μπουτόν αναγγελίας φωτιάς και ειδικές σειρήνες φωτιάς.
  • 4- Εξελιγμένα Addressable συστήματα (1/2 Ζωνών), όπου σε κάθε ζώνη μπορούν να συνδεθούν έως και 250 πυρανιχνευτές, μπουτόν αναγγελίας φωτιάς και σειρήνες φωτιάς, αλλά με ξεχωριστή «διεύθυνση» (ID) ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς ή χρήσης μπουτόν να γνωρίζουμε άμεσα ποιος μοναδικός πυρανιχνευτής ή μπουτόν ενεργοποίησε τον συναγερμό.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η σωστή επιλογή των πυρανιχνευτών, αναλόγως των συνθηκών και του χώρου εγγυάται την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης.
Οι διάφοροι πυρανιχνευτές που διατίθενται καλύπτουν όλες τις πιθανές ενδείξεις πυρκαγιάς, ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια βασικά είδη χρησιμοποιούμενων πυρανιχνευτών:
  • Πυρανιχνευτής Ορατού καπνού
  • Πυρανιχνευτής Ορατού καπνού & Θερμοδιαφορικός (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας)
  • Πυρανιχνευτής Θερμοδιαφορικός & Θερμικός (ανώτατο όριο θερμοκρασίας)
  • Πυρανιχνευτής Μονοξειδίου του Άνθρακα (αργής εξάπλωσης & χώροι υψηλού κινδύνου)
  • Πυρανιχνευτής Αερίου LPG (ιδανικό για οικίες και χώρους με παροχή αερίου)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ - ΣΙΔΕΡΩΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ