Επισκευή πρέσας ατμού
  • Έλεγχος επειδή δεν λειτουργεί.
  • Έλεγχος επειδή δεν βγάζει ατμό.
  • Αλλαγή χαλασμένου διακόπτη.
  • Αλλαγή σπασμένης χειρολαβής
  • Έλεγχος επειδή δεν ζεστένει η πρέσα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ - ΣΙΔΕΡΩΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ