Επισκευή κεραμικής εστίας
  • Ο τεχνικός αναλαμβάνει να αλλάξει την καμένη - ραγισμένη κεραμική εστία, την αντίσταση της κεραμικής εστίας,το τζάμι της κεραμικής εστίας. Ελέγχει αν ανάβει το μάτι της κουζίνας, την ασφαλή και καλή λειτουργία της συσκευής.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ - ΣΙΔΕΡΩΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ