Επισκευή απορροφητήρα
  • Ο τεχνικός αναλαμβάνει την σύνδεση του απορροφητήρα. Ελέγχει αν κάνει θόρυβο, αν έχει δυσλειτουργία και αν λειτουργεί σωστά ο διακόπτης
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ - ΣΙΔΕΡΩΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ